top of page
Consultatie

De zorg voor de cliënt met psychiatrische problematiek kan zeer complex worden. De verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg zijn niet ingericht op deze cliënten en hierdoor kan de zorg onbedoeld te kort schieten. Zorgverleners hebben dit niet in de opleiding gehad en lang niet iedereen heeft affiniteit met deze groep cliënten. Kwaliteit en veiligheid komt voor cliënt en omgeving in het geding. Bij consultatie van Bongerszorg mag u het volgende verwachten:

In Kaart brengen en analyseren van knelpunten
_dsc0975_1.jpg
Poppetje1(geel).png
In kaart brengen en analyseren van knelpunten
 

Tijdens gesprekken met de cliënt, familie, naasten en betrokken medewerkers komen nieuwe dingen naar voren en wordt de samenhang van verschillende factoren van de situatie verhelderd. In overleg met de behandelaar wordt er een plan van aanpak opgesteld om de situatie weer onder controle te krijgen. 

Advisering en ondersteuning (para)medisch team

Als (para)medische dienst rust er een grote verantwoordelijkheid op het handelen en behandelbeleid. Het is prettig om laagdrempelig nog eens te kunnen sparren met iemand die psychiatrische problematiek vanuit de praktijk kent. Denk hierbij aan: plan van aanpak opstellen, overleggen over hoe het team het behandelbeleid ervaart en uitvoert, ideeën uitwisselen over welke medicatie wordt gegeven en onenigheid met familie beslechten. Tevens kan blijken dat ogenschijnlijk lichamelijke problemen die moeilijk te verklaren zijn een psychiatrische grondslag hebben. 

Advisering en ondersteuning (para)medische dienst
Persoonlijke gesprekken met de cliënt

Voor een cliënt kan het heel bevrijdend zijn om te praten met een onafhankelijk persoon. De cliënt spreekt dan  vaker vrijuit zonder bang te zijn dat de zorg die hij of zij ontvangt eronder lijdt. Vanuit die veiligheid kan ik beter door vragen op de ervaringen van de cliënt. Dit levert waardevolle inzichten op in de aanwezige problematiek. 

 

Ondersteuning van familie en naasten.

Als familie en naasten wil je het allerbeste voor jouw dierbare die is opgenomen en heb je daar vaak je eigen visie op. Die visie is gebaseerd op hoe de cliënt vroeger was. Deze informatie is zeer waardevol. Helemaal als door ziekte het karakter van hun dierbare veranderd is. Dit kan tot pijnlijke situaties leiden en weerstand tussen team en familie en naasten opleveren. Door begrijpelijke uitleg over ziektebeeld, benadering en medicatie te bieden zal er meer begrip voor de situatie ontstaan. Mocht er onenigheid tussen het team en familie en naasten blijven dan kan Bongerszorg als neutrale bemiddelaar fungeren. 

Persoonlijke gesprekken met de client
Ondersteuning familie en naaste
Coaching van medewerkers op cliëntniveau

Succesvolle sociale interactie met psychiatrische cliënten vindt op individueel niveau plaats. Iedereen is anders en dat maakt het lastig om met z'n allen op één lijn te zitten. Door middel van intervisies, klinische lessen en coaching on the job wordt op cliëntniveau stilgestaan bij de complexe interacties.

Coaching va medewerkers op cliëntniveau
Klinische les @ GRZ Waelwick, Zorggroep Maas en Waal

Klinische lessen

Als er behoefte is aan het uitdiepen van de problematiek van een specifieke cliënt dan is een klinische les een geschikt middel. Aan de hand van voorbeelden van incidenten en heersende gevoelens worden de knelpunten duidelijk en kijken we welke theorie hier het beste op aansluit. Met als gevolg begrip voor de situatie en verandering van je gevoel over de situatie. Zo komt het team zelf tot inzicht wat qua benadering wel of niet werkt. Vervolgens kan het team weer vanuit zijn kracht gaan functioneren in plaats vanuit de negatieve gevoelens die weerstand opleveren

Coaching on the Job

Iedere interactie tussen cliënt en zorgverlener is uniek.
Gedeeltelijk zijn we dit ons bewust en zorgt dat zelden voor problemen. Gedrag van de cliënt dat tot onbegrip leidt, wordt soms veroorzaakt door de signalen die onbewust worden gegeven. Met coaching on the job wordt met de zorgverlener meegekeken om deze onbewuste signalen te achterhalen en door welke gevoelens deze onbewuste signalen ontstaan. Pas als je bewust bent van je eigen houding naar een client toe, kun je dit veranderen.

Monitoring

Een plan van aanpak maken en uitvoeren is één, maar evalueren en bijstellen is minstens zo belangrijk. Door de rapportages te blijven volgen wordt er een vinger aan de pols gehouden. Mocht iets niet lopen zoals gewenst kan er direct worden bijgestuurd. Dat gaat het beste als de situatie nog vers in het geheugen zit. Voor de multidisciplinaire aanpak zorgen de regelmatige evaluaties voor een continue proces van verbetering. 

bottom of page